Cửa kính xếp trượt

Cửa kính xếp trượt cấu tạo bởi các tấm vách kính, các vách ngăn tách rời nhau và di chuyển độc lập trên một ray trượt. Nhờ vậy vách kính có thể mở ra tối đa không gian, mở các cánh về 1 phía, 2 phía, mở 1 đến toàn bộ các cánh, mở hờ để khoảng hở giữa các cánh… Cửa kính xếp trượt là mẫu cửa hiện đại và linh hoạt nhất hiện nay

Xem tất cả 2 kết quả